About us/o o ashaadox design

ASHAADOX

žije jako ´osobní značka´již více než 10 let. je pro mne symbolem životní cesty a připomíná mi, že člověk by neměl nikdy přestat snít a za svými sny kráčet.. neboť jen tak může žít šťastný a smysluplný život.

" ŽIVOT NENÍ JENOM FASHION "

a nazrál čas, kdy jsem připravena ´svůj život´ sdílet, a tak vzniká ashaadox design, jež je dalším symbolem skrze nějž se chci podělit o své životní radosti a dobrodružství, které se zrcadlí ve všem, co zde naleznete …

kdo a co se za ní skrývá? proč vznikla a kam směřuje? hlavním mottem ashaadox je ´život není jenom fashion´. inspiraci čerpá ze svých životních zkušeností, které jsou bohaté a odráží se ve všem, co se rozhodla ashaadox sdílet s ostatními.

ZA ZNAČKOU STOJÍ SOŇA KALOUŠKOVÁ,

vystudovaný ekonom s mnohaletou praxí marketéra, za sebou má rovněž 3 roky studií na FF UK obor dějiny umění, lehce se dotkla pomaturitního studia na škole vyššího odborného studia oděvního návrhářství, zabývá se tradičními textilními lidovými technikami (tkaní na různých typech rámu, karetkách a podobně, tradiční barvení textilu). byla přijata ke studiu textilní a oděvní návrhářství na katedře designu na TU liberec. rozhodla se však ve studiu nepokračovat a nadále cíleně vyhledává osobnosti s praxí, kterými se inspiruje a nechává ve své tvorbě vést.

nejen textil a oděv, ale

CELÉ PROJEKTY ASHAADOX ZNAMENAJÍ NÁVRAT NEBO ALESPOŇ UPOZORNĚNÍ NA NAŠE TRADICE, ŘEMESLA.

důležité je také říci a souvisí to s tím,
ŽE ASHAADOX SE NECÍTÍ BÝT NÁVRHÁŘEM, ALE SPÍŠE VYPRAVĚČEM PROTOŽE,
v oděvní, stejně tak textilní tvorbě je vlastně ´jen´viditelné, hmatatelné několika měsíční ( i roční)  snažení, pátrání a odkrývání, nacházení a setkávání ... s minulostí, s lidmi živými i těmi, kteří k nám stále nahlas mluví, i když nejsou mezi námi.
textilní a oděvní kolekce jsou ´jen´ částí toho všeho. jako byste se snažili převyprávět někomu něco, co jste zažili a co ve vás napořád uvízlo a vy nemůžete jinak, než to ze sebe dostat jakkoli ven ....
za každým projektem stojí krásné i nesmírně bolestivé příběhy,
KTERÉ ASHAADOX ODKRÝVÁ A SKRZE NEŽ NACHÁZÍ A OPĚT SE SETKÁVÁ.
a tak posléze
 
PÍŠE
 - v jejím blogu jsou příběhy popsány slovy, 
TVOŘÍ
 - v kolážích a asamblážích jsou střípky doteků příběhu,
v textilních návrzích
se příběhy dále rozvíjí, aby se usadily v oděvu či kloboucích.
a nezbytnou kulisou všeho jsou cenné artefakty, fyzické doteky minulosti, presentovány na výstavách.
zdokumentováno je vše ve
FOTOGRAFIÍCH, KDE I ARTEFAKTY ZNOVU OŽÍVAJÍ V PARALELNÍCH PŘÍBĚZÍCH...
to vše každý projekt obnáší.
 
všechny projekty jsou
´LUXUSNÍ ZÁLEŽITOSTÍ POTŘEBY SE VYJÁDŘIT´
neb návratnost finanční je nepoměrně menší než vlastní duševní obohacení se smělým odhodláním přenést to obohacování se na co nejvíce z vás a to je bonus k tomu všemu snažení.
 
OD ROKU 2015 SE POKOUŠÍM PŘIVÉST DO ZÁMKU VE SLOUPNU U NOVÉHO BYDŽOVA SVĚŽÍ VÝTVARNÝ, KULTURNÍ A VŮBEC SPOLEČENSKÝ VÍTR...
mám kolem sebe i spřízněné duše, bez kterých by to velmi drhlo...a ty duše nevěřícné snad pomalu opadají a dají pokoj...neb sil mi na samém počátku vzali tolik, až jsem jim málem podlehla, ale vše krásné se může rodit i v bolestech...nevzdávám to (zatím) a jdu dál za svým novým snem...
 
NECHŤ VÁS OBOHATÍ I TŘEBA JEN JEDINÁ ČÁST PROJEKTŮ ASHAADOX!

tvorba ashaadox zde

ashaadox